• Vertrouwenscontactpersoon

  De Basketbal Vereniging Leeuwarden streeft ernaar om voor ieder een veilig sportklimaat te realiseren. In het bijzonder uiteraard voor haar eigen leden. Bij constatering van grensoverschrijdend gedrag, is het van belang dat je weet dat er bij de vereniging een Vertrouwenscontactpersoon is.

  De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.

  Grensoverschrijdend gedrag

  Een sportvereniging is, na het onderwijs, de grootste georganiseerde setting waar kinderen deel van uitmaken. Juist door de minder formele omgeving gedragen kinderen zich in het algemeen binnen een vereniging vrijer dan op school. Zo valt afwijkend gedrag eerder op. Door het regelmatige contact bij de sportvereniging signaleren trainers, coaches en ouders dat een kind niet lekker in zijn vel zit of zien ze mogelijke signalen van geestelijke of lichamelijke verwaarlozing.

  Bij een dergelijke signalering of indien er sprake is van opmerkingen, vragen, vermoedens, meldingen of klachten is het advies om de VCP hierin mee te nemen.

  Naast verwaarlozing houdt de VCP zich of haar bezig met verbaal of non-verbaal geweld door trainers, coaches, spelers en ouders in en om het veld. Dit is een serieus probleem dat aandacht verdient. Ook seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag komt helaas voor. Tussen volwassen trainers en sporters, maar ook tussen sporters onderling of tussen begeleiders.

  De vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging is het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen, vermoedens, meldingen of klachten heeft met betrekking tot bovengenoemde punten.

  De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekpunt voor spelers, ouders, toeschouwers, trainers, coaches en bestuur. De gesprekken zijn, in principe, vertrouwelijk. Deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen:

  • Vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving;
  • Vanwege de Nederlandse Wetgeving die in bepaalde gevallen de vertrouwenscontactpersoon en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

  De handelswijze van de vertrouwenscontactpersoon is vastgelegd in een Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving t.b.v. Seksuele Intimidatie van Sportvereniging en Sportbond.

  Vertrouwenspersonen Basketbal Vereniging Leeuwarden

  Email: vertrouwenspersoon@bvleeuwarden.nl