• De sponsorcommissie van BV Leeuwarden heeft in navolging van Aris een samenwerkingsverband met Decathlon Leeuwarden tot stand gebracht. Onze coaches, scheidsrechters en teams worden door deze samenwerking verwend met nieuw materiaal. Hiermee kan een ieder aan het werk om de trainingen en wedstrijden goed te laten verlopen en er zullen 2 leden extra worden verwend.... Hoe wie wat waar zullen we binnenkort bekend gaan maken.