• Veranderingen levering scheidsrechters seizoen 2020/2021

  Beste verenigingen,

   

  De leveringsplicht scheidsrechters is al jaar en dag een vast gegeven voor verenigingen die willen deelnemen aan de landelijke competities en senioren eerste klassen. Het is een middel om alle wedstrijden in deze competities te bemensen met onafhankelijke scheidsrechters. Afgelopen jaar zijn er ontwikkelingen geweest die het beleid rondom de leveringsplicht onder druk hebben gezet en ondanks de leveringsplicht zien we ook geen/te weinig aanwas van nieuwe scheidsrechters en slinkt het totale corps. Het is voor de planners dan ook steeds moeilijker om alle wedstrijden te bemensen, en voor verenigingen wordt het steeds moeilijker om scheidsrechters te vinden die deze taak een heel seizoen op zich willen nemen. In seizoen 2020-2021 vinden er daarom enkele wijzigingen plaats inzake de leveringsplicht scheidsrechters.

   

  Het bestuur heeft, in samenspraak met de diverse afdelingswerkgroepen, besloten om een pilot te gaan draaien in seizoen 2020-2021. Het uitgangspunt blijft dat alle klassen en divisies waarvoor onafhankelijke scheidsrechters gewenst zijn door de planners worden bemenst. Daarnaast zal ieder team die in een competitie speelt ongeveer even veel scheidsrechters ‘leveren’ dan dat zij ‘ontvangt’. In de leveringsplicht ‘oude vorm’ had een team hiervoor twee mogelijkheden: één scheidsrechter die wordt opgegeven voor 100% óf 2 scheidsrechters die verantwoordelijk zijn voor 60%.

  In de pilot wordt een nieuwe vorm geïntroduceerd waarbij verenigingen, die niet kunnen voldoen aan de eis om een 100% of twee 60% scheidsrechters te leveren, een X-aantal wedstrijden op verenigingsnaam krijgen aangewezen zodat de fluitbeurten over meer scheidsrechters kunnen worden verdeeld. Het aantal fluitenbeurten is verenigbaar met het aantal scheidsrechters dat een team ontvangt gedurende de competitie. De verenigingen hebben dan zelf de vrijheid om één (of meerdere) scheidsrechter(s) te regelen met minimaal een BS3 (of E) diploma die dus een variabel aantal wedstrijden gaan fluiten. Verenigingen die content zijn met de huidige vorm van de leveringsplicht kunnen deze blijven invullen op de oude manier, maar bovengenoemde optie komt hier dus bij.


  De pilot maakt onderscheid tussen licentiescheidsrechters en diplomascheidsrechters. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • Licentiescheidsrechters: scheidsrechters die door de NBB worden aangewezen, die een vooraf bepaald minimum aantal wedstrijden moeten leiden gedurende een seizoen en die een licentie moeten behalen om te mogen fluiten. Zij worden op naam aangewezen en betaald, beoordeeld en begeleid door de NBB.
  • Diplomascheidsrechters: scheidsrechters die door de vereniging worden aangewezen op vooraf door de NBB bepaalde verenigingswedstrijden, die geen minimum aantal wedstrijden moeten leiden en enkel een diploma moeten hebben om te mogen fluiten bij wedstrijd op verenigingsnaam. Zij worden ingedeeld door hun vereniging en worden niet individueel betaald. Er vindt ook geen (individuele) begeleiding plaats.

  Door deze aanpassing van de leveringsplicht ontstaat er meer vrijheid voor de verenigingen en komen meer scheidsrechters in aanraking met het fluitvak. De diplomascheidsrechters kunnen laagdrempelig en zonder een vooraf bepaald minimum een aantal wedstrijden fluiten. De gedachtegang hierachter is dat het plezier van fluiten zal toenemen, omdat de regeldruk minder wordt. Daarnaast verwachten we dat we hiermee het scheidsrechtersbestand uitgebreider en toekomstbestendiger kunnen maken.

   

  Wat kan de vereniging nu al doen?

  Verenigingen die moeten voldoen aan de leveringsplicht dienen hierbij een keuze te maken. Indien er gekozen wordt voor de mogelijkheid om diplomascheidsrechters te gaan inzetten, dan zal hiervoor een scheidsrechtersbestand moeten zijn binnen de vereniging van een groep scheidsrechters met minimaal een BS3 of E-diploma. Dit pooltje van scheidsrechters kan ingezet worden voor wedstrijden die op verenigingsnaam worden aangewezen. Indien u als vereniging nog scheidsrechters wilt laten opleiden tot BS3-scheidsrechters: eind februari/begin maart wordt een BS3 opleiding gestart in de omgeving Utrecht/Nieuwegein! Geef deze belangstellenden dan spoedig op, zodat zij voor seizoen 2020-2021 nog in het bezit kunnen komen van het benodigde BS3-diploma.

  In de komende periode worden de randvoorwaarden en uitgangspunten rondom de leveringsplicht verder uitgewerkt. In de competitievoorwaarden seizoen 2020-2021 worden verenigingen geïnformeerd over deze pilot van de leveringsplicht. Voor nu leek het ons wenselijk u al voor te informeren over deze wijziging voor komend seizoen. Een afschrift van deze mail wordt ook verstuurd alle licentie-scheidsrechters die gekoppeld zijn aan een vereniging, zodat ook zij op de hoogte zijn van deze pilot en aanpassing van de leveringsplicht.

  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Antoine Pannen via antoine.pannen@basketball.nl.