• Trainers/coaches per competitie

  1.         Diploma’s en licenties

  • Wanneer een trainersopleiding succesvol wordt afgerond, ontvangt de geslaagde van de NBB zijn diploma.
  • Op het moment van het versturen van het diploma, wordt door de administratief medewerker opleidingen tevens gratis zijn eerste coachlicentie in Sportlink geregistreerd (m.u.v. BT2).
  • De NBB kent voor de trainers/coaches de volgende diploma’s: niveau 2, 3, 4 en ‘C’. Deze staan gelijk aan de voormalige diploma’s voor resp. JTB,  trainer A, trainer B en trainer C.
  • De NBB kent voor de coaches de volgende licenties: niveau 3, 4 en ‘C’. Deze staan gelijk aan de voormalige licenties voor resp. trainer A, trainer B en trainer C.
  • Per seizoen 2017-2018 is de licentie niveau 2 komen te vervallen. Het behaalde BT2/JTB diploma blijft levenslang geldig.

  1.1.      Eisen per competitieniveau

  Voor het coachen van wedstrijden, georganiseerd door de NBB is, afhankelijk van het niveau waarop de ploeg in de competitie uitkomt, een licentie of diploma vereist. In onderstaande tabel is opgenomen welke licentie of diploma voor welk niveau vereist is.

   

  Niveau

  Mannen Senioren

  Vrouwen Senioren

  Jeugd U20 t/m U22

  Jeugd U12 t/m U18

  Eredivisie

  4 licentie

  4 licentie

  4 licentie

  3 licentie

  Promotiedivisie

  4 licentie

  4 licentie

  3 licentie

   

  Eerste Divisie

  3 licentie

  3 licentie

  3 licentie

   

  Tweede Divisie

  3 licentie

  3 licentie

  3 licentie

  2 diploma

  Afdeling 1e klasse

  2 diploma

  2 diploma

  2 diploma

  2 diploma

  Afdeling 2e klasse

  Geen eisen

  Geen eisen

  Geen eisen

  Geen eisen

  Enzovoorts

  Geen eisen

  Geen eisen

  Geen eisen

  Geen eisen

  N.B.  De getallen geven het niveau aan van de minimale vereiste licentie.

  1.2.      Buitenlandse diploma’s en licenties

  Diploma’s en licenties die in het buitenland zijn behaald, kunnen worden omgezet naar een door de NBB erkende licentie. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend bij de medewerker opleidingen van de NBB, voorzien van bewijsstukken: CV, diploma’s, licentie en informatie over de gevolgde opleidingen. De medewerker opleidingen besluit vervolgens of en zo ja, welke NBB licentie wordt afgegeven. 

  1.3.      Geldigheid licenties

  Coachlicenties zijn vijf jaar geldig. De geldigheidsduur staat vermeld op de licentie. In de periode dat de licentie geldig is, dient de licentiehouder activiteiten uit te voeren en/of bijscholingen te volgen om de licentie vervolgens te kunnen verlengen. De nieuwe periode van vijf jaar gaat in vanaf het moment dat de nieuwe licentie wordt afgegeven.

   

  Voor meer info klik op onderstaande link.

  https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/competitie-en-handboeken/