• BASKETBALLERS

  We kunnen weer beginnen met trainen vanaf 17 Augustus op de website staan de team indelingen en wanneer deze teams trainen.

  Voor het gebruik van de binnensportaccommodaties gelden een aantal protocollen waaraan een ieder zich dient te houden.

  We hebben voor u de belangrijkste maatregelen en gevolgen voor het gebruik van onze binnensportaccommodaties samengevat.

  - De 1,5 meter hoeft gedurende de sportactiviteit niet in acht te worden genomen. Voor en ná de sportactiviteit

     geldt de algemene norm voor wat betreft de 1,5 meter afstand wel.

  - Officiële wedstrijden, competities en ook trainingswedstrijden zijn weer toegestaan.

  - Toeschouwers zijn onder voorwaarden toegestaan:

  • Maximaal 100 personen indien er geen gezondheidscheck en reservering plaatsvindt.

  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen (met 1,5 meter

  afstand), een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

  - Volg, waar aanwezig, de ingestelde looproutes. Daar waar geen routes zijn aangegeven (bijv. in de gymzalen)

  dient u kruisend verkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Houdt zoveel mogelijk rechts aan is het advies.

  - De kleedruimten mogen worden gebruikt. De bvleeuwarden ziet er op toe dat binnen de kleedkamers geldende hygiëne maatregelen  worden nageleefd.

  - Binnen de gymzalen dient bvleeuwarden zelf te voorzien in handdesinfectiemiddelen.

  Laten we er met zijn allen een mooi basketbal seizoen van maken.

  Het bestuur.