• Sponsor actie 2019

    Vervoer naar Lemvig Denemarken is kostbaar, om kosten te drukken willen we doormiddel van het verkopen van Friese jongens van Steneker realiseren .