• Levering scheidsrechters bij verschillende competitie's

  Leveringsplicht

  H.7 Voor elk team dat zich inschrijft in een competitie met aangewezen scheidsrechters, geeft de vereniging tegelijk met de inschrijving een of meerdere scheidsrechter(s) op. De competities waarvoor een scheidsrechter moet worden opgegeven, zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

  Niveau 

  Mannen 

  Senioren 

  Vrouwen  Senioren 

  Jeugd 

  U12 t/m U22 

  Eredivisie 

  -

  X

  X

  Promotiedivisie 

  X

  X

  -

  Eerste divisie 

  X

  X

  -

  Tweede divisie 

  X

  X

  X

  Afdeling 1e klasse 

  X

  X

  Overige klassen

  -

  -

  -

   

                       

  H.8 In afwijking van de tabel, zoals genoemd in H.7, geldt er voor de Tweede Divisies Mannen U12 en Vrouwen U14 geen leveringsplicht. Bij deze wedstrijden stelt de thuisspelende vereniging twee scheidsrechters met licentieniveau 3 aan.

  H.9 Een vereniging mag voor een team één of twee scheidsrechters opgeven:

   Eén scheidsrechter, wanneer deze beschikbaar is voor 100%

   Twee scheidsrechters, wanneer deze beschikbaar zijn voor 60% De eisen voor deze beschikbaarheid staan uitgewerkt in het Handboek Arbitrage.

  H.10 Een opgegeven scheidsrechter moet het gehele seizoen beschikken over een geldige licentie op niveau 3 of niveau 4. De eisen voor deze licentie zijn uitgewerkt in het Licentiebeleid Scheidsrechters en Commissarissen.

  H.11  Scheidsrechters met een dienstverband bij de NBB kunnen niet door een vereniging worden opgegeven om te voldoen aan de leveringsplicht. 

  H.12 Wanneer een scheidsrechter niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen, levert de vereniging binnen twee weken een vervangende scheidsrechter. Wanneer de vereniging geen vervangende scheidsrechter levert, kan het team waarvoor deze scheidsrechter is opgegeven, uit de competitie worden genomen.   

  Koppeling scheidsrechter binnen leveringsplicht

  H.13 Een scheidsrechter kan binnen één seizoen niet aan een andere vereniging worden gekoppeld, dan de vereniging die hem heeft opgegeven.

  H.14 Een scheidsrechter kan in een volgend seizoen wél voor een andere vereniging worden opgegeven, dan de vereniging waar hij het vorige seizoen aan gekoppeld is geweest.

   

  Voor meer info klik op de onderstaande link bij wedstrijdreglementen seizoen 2019-2020 deel H

   

  https://www.basketball.nl/organisatie/reglementen/