•  

   

   

   

  Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt.

  Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september 18.00 uur voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs. Daarnaast gaan de sportkantines in deze periode dicht. 

  Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten; Vanzelfsprekend is het advies om het aantal chauffeurs tot een minimum te beperken.

  Verder is het goed te weten dat er voor sportgelegenheden een uitzondering geldt op het gestelde maximum van 30 en 40 personen per afzonderlijke ruimte (resp. voor binnen- en buitensportaccommodaties). Na afloop van de sportbeoefening gelden deze maxima wel. Dus het is de bedoeling dat men na afloop van de trainingen en wedstrijden de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

   Voor de sportbeoefening blijven verder de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden meer te houden. Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM  worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest. Is er een besmetting in uw directe omgeving neem contact op met de huisarts en/of de GGD voor meer informatie.

   

  Het verenigingsprotocol

  • Let op blijf de route volgen

  • Voor de thuis spelende ploeg geen toeschouwers toegestaan en ook geen chauffeurs/begeleiders in de sporthal. Douchen is ook niet mogelijk voor de thuis spelende ploeg.

  • Voor de gasten geen toeschouwers toegestaan op de tribune. Officials, vrijwilligers,     sporters/coach en begeleiding/ chauffeurs hebben toegang tot de sporthal. Douchen is wel mogelijk voor de gasten.

  • Per wedstrijd moet per team aangegeven worden welke begeleiding/chauffeurs op de tribune plaats gaan nemen. Dit moet worden gemaild naar info@bvleeuwarden.nl  op de vrijdag voor de wedstrijd tot 11uur ‘s morgens.

  • Jongeren tot en met U18 kunnen in 1 kleedkamer met max. 1 begeleider. Vanaf U20, houdt goed rekening met 1.5m in de kleedkamer. Dit is aangegeven op de vloer.

  • Kom maximaal 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd naar de zaal, neem je eigen bidons mee. Alleen de zaal betreden als de voorgaande teams de zaal hebben verlaten

  • Geen high fives of handen schudden bij scoren of na afloop van de wedstrijd houd 1,5 m afstand.

  • Geforceerd stemgebruik, zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

  • Houd je te allen tijde aan de routing blijf óók in de hal en op de trap minimaal         1,5 m van afstand elkaar.

  • Seniorenteams: Een half uur na afloop van de wedstrijd moet de kleedkamer leeg zijn voor het volgende team.

  • Ook op de bank/stoel moeten volwassenen  1,50 m uit elkaar.

   

   ALGEMENE VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS 

  • Voor ouders: reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.

  • Je kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishoudens. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen.

  • Voor (oudere) spelers: reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden. • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden.

  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.

  • Ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet en was je handen met water en zeep.

  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.

  • Vermijd het aanraken van je gezicht.

  • Schud geen handen.

   

   

   

   

   

   

   

  SCHEIDSRECHTERS

   

  Scheidsrechters kunnen gebruik maken van de aparte scheidsrechter kleedkamers.

  • Graag zo kort mogelijk voor de wedstrijd de zaal betreden en zo snel mogelijk na de wedstrijd de zaal verlaten.

   

  Voor de uitwedstrijden .

  Informeer bij de tegen partij welke regels zij hanteren