• Contributie

  Contributie van BV Leeuwarden

  de (contributie)rekening/IBAN van BV Leeuwarden die gebruikt wordt voor het incasseren van de contributie en de betalingen:

  NL 08 INGB 0004 0628 18  t.n.v. basketbalverenging leeuwarden

  De peildatum van de NBB in Sportlink , De NBB doet dit elk jaar op 1 januari,  is bepalend voor de leeftijdscategorie waarin gespeeld mag worden, de geb. datum is bepalend voor de hoogte van de contributie van BV Leeuwarden.

  Leeftijdscategorie                          basiscontributie( wedstrijd spelend)      recreantencontributie 

  U 10                                                      € 245                                                                    € 225

  U 12                                                      € 245                                                                    € 225

  U 14                                                      € 275                                                                    € 255

  U 16                                                      € 305                                                                    € 255

  U 18                                                      € 315                                                                    € 255

  U 20                                                      € 325                                                                    € 255

  U 22                                                      € 350                                                                    € 255

  Senioren                                                € 350                                                                    € 255

  Recreanten                                            € 255

  Landelijk spelend                                   € 550

  Extra training(1)                                    € 110                     (2) € 220                              (3) € 330

  Kledingbijdrage                                     € 30

  Kledingbijdrage

  Voor alle leden , uitgezonderd de recreanten en niet spelende leden, geldt een kledingbijdrage van
  € 30 per lidmaatschap, per seizoen. De kleding wordt verstrekt door, en blijft eigendom van
  Basketbal vereniging Leeuwarden.

  Incasso

  De contributie wordt in 10 maanden geïncasseerd, uitgezonderd de maanden juli en augustus.