• Contributie

  De contributie wordt bepaald aan de hand van leeftijd, lidmaatschap en aantal trainingen per week. 
  Het basistarief bestaat standaard uit 1 training. Als een team meer trainingen per week traint worden hier extra kosten voor gerekent.

  De leeftijdscategorieën worden bepaald door de bond. Voor het seizoen 2023-2024 betekent dat je in de U12 valt als je geboren bent in 2012+2013. Voor de U14 in 2010+2011 en ga zomaar verder. De categorie senioren is geboortejaar 2001 en eerder.

  Niet spelende leden
  Wilt u lid blijven of worden van de vereniging, maar niet meer willen spelen of trainen? Dat kan! We schrijven u dan in bij de bond als niet-spelend lid.

  Kledinggeld
  Voor alle leden, uitgezonderd de recreanten en niet spelende leden, geldt een kledingbijdrage van €30,- per lidmaatschap, per seizoen. Dit is voor genoemde leden een verplichte bijdrage. De kleding wordt verstrekt door, en blijft eigendom van Basketbalvereniging Leeuwarden

  Incasso
  Incasso´s worden in 10 maanden geïncasseerd, uitgezonderd de maanden juli en augustus. Bij een weigering of niet uitvoerbare incasso wordt per keer €2,50 in rekening gebracht.

  Het (contributie)rekening/IBANnummer van BVLeeuwarden welke gebruikt kan worden voor het incasseren van de contributie en (overige) betalingen is:

  NL 08 INGB 0004 0628 18 t.n.v. basketbalvereniging Leeuwarden

   

  Voorbeeld contributietabel 2023-2024

  NB: Deze tabel geeft voorbeeld bedragen, de individuele kosten kunnen per spelers afwijken.

  .