• Contributie

  Het (contributie)rekening/IBANnummer van BV Leeuwarden welke gebruikt kan worden voor het incasseren van de contributie en (overige) betalingen is:

  NL08 INGB 0004 0628 18  t.n.v. basketbalverenging Leeuwarden

  De peildatum van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), elk jaar op 1 januari, is bepalend voor de leeftijdscategorie waarin gespeeld mag worden, de geboortedatum is bepalend voor de hoogte van de contributie van BV Leeuwarden.

  Leeftijdscategorie                                   Basiscontributie (wedstrijd spelend)                         Recreantencontributie 
  U 10                                                      € 245                                                                    € 225
  U 12                                                      € 245                                                                    € 225
  U 14                                                      € 275                                                                    € 255
  U 16                                                      € 305                                                                    € 255
  U 18                                                      € 315                                                                    € 255
  U 20                                                      € 325                                                                    € 255
  U 22                                                      € 350                                                                    € 255
  Senioren                                                € 350                                                                    € 255
  Recreanten                                            € 255
  Landelijk spelend                                   max. € 550
  Extra training                                        (1) € 110                        (2) € 220
  Kledingbijdrage                                      € 30

  Kledingbijdrage
  Voor alle leden, uitgezonderd de recreanten en niet spelende leden, geldt een kledingbijdrage van €30 per lidmaatschap, per seizoen. De kleding wordt verstrekt door, en blijft eigendom van Basketbal Vereniging Leeuwarden.

  Incasso
  De contributie wordt in 10 maanden geïncasseerd, uitgezonderd de maanden juli en augustus.