• De nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd door het kabinet ter bestrijding van het coronavirus.

    Voor de Basketball sport betekend dit voor de komende 4 weken geen wedstrijden. Trainen is t/m de U18 teams nog toegestaan en kan ook op de normale trainingstijden.Voor de teams vanaf U20 is dat anders de trainingen worden stopgezet voor de komende 4 weken en wordt er voor deze teams geen controbutie geincasseerd voor deze 4 weken.Tijdens deze trainingen is het nog belangrijker om je aan de regels te houden. Dus alle leden van 12 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen van het moment dat ze binnenkomen tot het moment dat de training begint. Dit geldt ook voor de begeleidende staf. We komen nog steeds als team binnen en gaan ook weer als team weg. De kleedkamers zijn vanaf nu gesloten. Hiervan kan dus geen gebruik meer gemaakt worden.

    Deze regels komen bovenop de al bestaande regels die ook nog steeds van kracht zijn.

    We begrijpen dat dit alles voor de leden van onze vereniging ingrijpend is. Maar we realiseren ons ook terdege dat deze maatregelen nodig zijn. We roepen iedereen dan ook op de maatregelen te volgen.Zodat we met zijn allen snel weer kunnen basketballen.Laten we nu maar eens zien dat onze vereniging ook echt verenigd is en er onder alle omstandigheden voor elkaar is.

    Met Vriendelijke Groet
    Tom,Emile,Thea,John,Richard en Eddy.